- - -
thế bấm
Tình yêu [D] đó giờ [F#m] đã đi [Bm] qua
Đường xưa vẫn thênh thang nhạt [B7] nhoà kỷ niệm thơ [Em] ấu
Người đến như trong cơn mơ hạnh [F#m] phúc trôi qua bất [D] ngờ
Cuộc tình [Em] đó nơi đây cho ta yêu thương đợi [A7] chờ

Người [D] yêu hỡi người [F#m] có hay [Bm] chăng
Một hình bóng cô đơn bơ [B7] vơ chờ trên lối [Em] cũ
Dù [G] có bao nhiêu thương đau tình này em [F#] vẫn ghi sâu trong [Bm] tim
Tình nồng ân [Em] ái ta trao hôm nao nụ hôn say [A7] đắm

Dù [D] biết đã [Bm] mãi mất nhau
Nhưng tình [B7] trong lòng vẫn không nuối [Em] tiếc
Đường xưa [Em] vẫn nơi đây em mong [A7] chờ

Người [D] hỡi xin [G] anh hãy quay về đây
Ấm trong vòng [F#m] tay thiết tha hôm [Bm] nào
Và tình [G] ta như [A7] chưa bao giờ phôi [D] pha

Người [D] yêu hỡi người [F#m] có hay [Bm] chăng
Một hình bóng cô đơn bơ [B7] vơ chờ trên lối [Em] cũ
Dù [G] có bao nhiêu thương đau tình này em [F#] vẫn ghi sâu trong [Bm] tim
Tình nồng ân [Em] ái ta trao hôm nao nụ hôn say [A7] đắm

Dù [D] biết đã [Bm] mãi mất nhau
Nhưng tình [B7] trong lòng vẫn không nuối [Em] tiếc
Đường xưa [Em] vẫn nơi đây em mong [A7] chờ

Người [D] hỡi xin [G] anh hãy quay về đây
Ấm trong vòng [F#m] tay thiết tha hôm [Bm] nào
Và tình [G] ta như [A7] chưa bao giờ phôi [E] pha

Đổi tone tăng 1+1/2 tone ---------

Dù [F] biết đã [Dm] mãi mất nhau
Nhưng tình [D7] trong lòng vẫn không nuối [Gm] tiếc
Đường xưa [Gm] vẫn nơi đây em mong [C7] chờ

Người [F] hỡi xin [Bb] anh hãy quay về đây
Ấm trong vòng [Am] tay thiết tha hôm [Dm] nào
Và tình [Bb] ta như [C7] chưa bao giờ phôi [F] pha
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận