- - -
thế bấm
ĐK: [Am] Mãi mãi con chọn [Dm] ngài [E7] lạy [Am] Chúa
Mãi mãi con chọn ngài lạy [Am] Chúa
Vì chính Ngài đã chọn [Dm] con
Chọn [G] con từ muôn [E] thủa xa [Am] vời
Chọn [G] con làm ngôn sứ cho [C] Ngài
Chọn [E7] con thành muối men cho [Am] đời
Mãi mãi con chọn [Dm] Ngài [E7] lạy [Am] Chúa

1. [Am] Không chê con là người hèn [F] yếu
Không khinh [Dm] con là kẻ tội [G] lỗi
Chúa vẫn yêu [C] con và ngày hôm [E7] nay Ngài chọn [Am] con

2. Con trao thân đời con nhỏ [F] bé
Xin tri [Dm] ân tình ngài khôn [G] ví
Quyết bước theo [C] Ngài chọn ngài mãi [E7] mãi chỉ ngài [Am] thôi

3. [Am] Muôn thương đau ngày mai sẽ [F] tới
Hay muu [Dm] toan ngầm giăng muôn [G] lối
Nhưng muốn tín [C] trung chọn ngài mãi [E7] mãi chỉ ngài [Am] thôi

Sheet PDF 'Mãi mãi con chọn Ngài'

3629.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận