- - -
thế bấm
Hợp âm viết ở tone [Am] - Tone gốc Cm: Capo 3

[F]Bao năm qua ta đã có [G]nhau
Tình anh [Em]em mãi không nhạt [Am]phai
Dù cho [F]bao khó khăn tình anh [G]em mãi luôn bền [C]vững [G]
Nhiều khi [F]cố chấp khiến anh [G]buồn
Nhiều khi nóng [Em]tính khiến anh [Am]hờn
Nhưng người [F]anh em ơi sau [G]đó ta lại cười [Am]vui.

[F]Tuy ta không sinh ra cùng [G]tháng cùng năm
Không cùng [Em]cha cùng mẹ với [Am]nhau
Nhưng tình [F]anh em ta [G]như chung một dòng [C]máu [G]
Dù cho [F]mai sau có thế [G]nào
Dù cho [Em]mai sau ai sang [Am]giàu
Luôn kề [F]vai với nhau [G]như anh em một [Am]nhà.

ĐK:
Đã là [F]anh em thân với [G]nhau
Khó [Em]khăn mình phải có [Am]nhau
Đừng hơn [F]thua và đừng nghĩ [G]suy
Xem ai hơn [Em]ai để rồi mất [Am]nhau.

Dù mai [F]sau đường đời đổi [G]thay
Vẫn [Em]mong mình luôn nhớ [Am]nhau
Người anh [F]em mà tôi quý [G]bao năm trời
Chia [Em]sớt những khi buồn [Am]vui.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận