- - -
thế bấm
[Am] Tôi hát bài ngày nào chia tay
Nghe tiếng nàng ngàn lời kêu [Am ]than
Trách ai nỡ bắt nàng [G] đi
Chàng mang thanh kiếm [C] gãy
Bước đi mà đau đớn [Am] lòng
Tang [Em] tình tang tính tình [Am] tang

[G] Tang tính tình là tình tính [Am] tang
Chiến [Am] tranh gieo rắc cung [C] sầu
Lỡ duyên mà đôi [G] lứa
Nên đành nên đành lìa [Dm] tan
Tang [C] tình tang tính tính [Dm] tang
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận