- - -
thế bấm
1. Ngày xưa còn [C] thơ tôi thầm [E7] mơ đến đêm giáng [Am] sinh
Hạnh [C] phúc với những món [F] quà bé [C] xinh, dễ [Dm] thương
Nào ngờ [E7] đâu chính đêm đông [Am] này một hài nhi [G] sinh ra cho trần [Am] thế
Ðó mới chính là [Dm] món quà yêu [G] thương.

ĐK1:
[C] Cớ sao vì chúng ta Ngài [Dm] tuôn huyết láng lai
[G] Cớ sao vì chúng ta Chúa [C] chết cách đau đớn
Cũng [Am] bởi ta Ngài phó con một [Dm] không tiếc nuối chi
[G] Lý do Ngài đến cũng vì [C] ta.

2. Rồi từng [C] ngày trôi qua tôi [E7] thấu ý nghĩa món [Am] quà
Hiễu [C] rõ hơn những [F] gì Chúa [C] đã vì [Dm] tôi
Vào một [E7] đêm tối mây giăng [Am] mờ ngoài trời âm [G] u sương rơi lạnh [Am] giá
Xót thương cho người tội [Dm] lạc bước nhà [G] Cha

ĐK1:
Và [C] cớ sao vì chúng ta Ngài [Dm] tuôn huyết láng lai
[G] Cớ sao vì chúng ta Chúa [C] chết cách đau đớn
Cũng [Am] bởi ta Ngài phó con một [Dm] không tiếc nuối chi
[G] Lý do Ngài đến cũng vì [C] ta

* Hai [G] tay mang dấu đinh ngọn giáo đâm [D] hông Ngài
Bọn lính [F] đem Ngài đóng trên thập giá với [C] mão gai đâm
Chịu [Eb] đớn đau lời đắng cay cười [G] chê cách nhục [Em] nhã
Nhưng mặt [G] Chúa vẫn bừng [Am] sáng tiếng yêu [D] thương
Vì [G] tôi.

ĐK2:
Hỡi [C] Chúa ôi vì cớ sao Ngài tuôn [Dm] huyết láng lai
[G] Phải chăng vì cớ tôi thân Chúa [C] nát tan còn chi
Ðến với [Am] thế nhân Ngài xót thương tội [Dm] lỗi đã hy sinh
[G] Lý do Ngài đến cũng vì [C] ta

-----------------
Hát tăng tone như phần trình bày của Hữu Chương

Tone [Bb]

1. Ngày xưa còn [Bb] thơ tôi thầm [D7] mơ đến đêm giáng [Gm] sinh
Hạnh [Bb] phúc với những món [Eb] quà bé [Bb] xinh, dễ [Cm] thương
Nào ngờ [D7] đâu chính đêm đông [Gm] này một hài nhi [F] sinh ra cho trần [Gm] thế
Ðó mới chính là [Cm] món quà yêu [F] thương.

ĐK1:
[Bb] Cớ sao vì chúng ta Ngài [Cm] tuôn huyết láng lai
[F] Cớ sao vì chúng ta Chúa [Bb] chết cách đau đớn
Cũng [Gm] bởi ta Ngài phó con một [Cm] không tiếc nuối chi
[F] Lý do Ngài đến cũng vì [Bb] ta.

2. Rồi từng [Bb] ngày trôi qua tôi [D7] thấu ý nghĩa món [Gm] quà
Hiễu [Bb] rõ hơn những [Eb] gì Chúa [Bb] đã vì [Cm] tôi
Vào một [D7] đêm tối mây giăng [Gm] mờ ngoài trời âm [F] u sương rơi lạnh [Gm] giá
Xót thương cho người tội [Cm] lạc bước nhà [F] Cha

ĐK1:
Và [Bb] cớ sao vì chúng ta Ngài [Cm] tuôn huyết láng lai
[F] Cớ sao vì chúng ta Chúa [Bb] chết cách đau đớn
Cũng [Gm] bởi ta Ngài phó con một [Cm] không tiếc nuối chi
[F] Lý do Ngài đến cũng vì [Bb] ta

Tăng tone từ [Bb] -> [B]

* Hai [F#] tay mang dấu đinh ngọn giáo đâm [C#] hông Ngài
Bọn lính [E] đem Ngài đóng trên thập giá với [B] mão gai đâm
Chịu [D] đớn đau lời đắng cay cười [F#] chê cách nhục [Ebm] nhã
Nhưng mặt [F#] Chúa vẫn bừng [Abm] sáng tiếng yêu [C#] thương
Vì [G] tôi.

Tăng tone từ [B] -> [C]

ĐK2:
Hỡi [C] Chúa ôi vì cớ sao Ngài tuôn [Dm] huyết láng lai
[G] Phải chăng vì cớ tôi thân Chúa [C] nát tan còn chi
Ðến với [Am] thế nhân Ngài xót thương tội [Dm] lỗi đã hy sinh
[G] Lý do Ngài đến cũng vì [C] ta
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận