- - -
thế bấm
Xa vài ba [G]ngày xa vài năm [Am]ngày.
Mặc dù tay [C]chưa trong tay.
Thế mà lỡ [G]may thế mà lỡ [Am]may.
Lại thấy [D]nhớ mới hay[G]
Lúc nhớ [G]nhung, thì mình nên, làm gì?
Gọi điện thoại, hay là kệ nó [Am]đi
Lúc nhớ nhung, thì mình nên, làm [D]gì?
Chờ đợi chờ đợi, hay là mình quên đi[G]
Lúc bình [Bm]thường, mình vốn đã ngu [Am]si.
Thêm nhớ [D]em, thì sao làm được [G]gì.
Đêm rồi [G]ngày, rồi lại ngày đêm mong [Am]nhớ.
Hình bóng [D]ai khiến cho anh ngẩn ngơ.[G]
(Vòng G Am D G những đoạn còn lại)
Vì anh Nhớ, nhớ nhiều, nhất là khi, lẻ loi lúc ban chiều.
Có cánh diều, lặng im, trôi mình vào trong gió.
Xa, vài ba, vài năm ngày. Chẳng quá lâu cơ mà anh đang yêu.
Thế nên đừng trách anh bị nói nhiều, chỉ là nhớ em, nhớ em quá nhiều..
Em ơi em ơi em ơi, anh chẳng mong hay là chờ đợi, chẳng mong đôi ta duyên một đời, chắc mình chỉ bạn bè thế thôi.
Nhưng em ơi em ơi, dù bằng tim hay là bằng lời, anh nói có chứng giám mây trời, rằng anh thích em, thích em mất rồi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận