- - -
thế bấm
[Em]Phố vắng trong chiều mưa
Chân bước qua thềm [C]xưa
Ngập ngừng nhìn mênh [D]mang
Một người tìm thấy [B7]đâu
Nơi quán xưa ngày [Em]nào
Anh với em cùng [C]trao
Ngọt ngào lời yêu [D]thương
Mà tình mình giờ hai [B7]phương
Hỡi dấu [Em]yêu, hỡi dấu yêu sao bây giờ
Đành xa đôi [Am]lứa những tháng năm đã lướt nhanh
Trên con sông tương [D]tư để tiếng yêu xưa vẫn trọn
Có còn tìm đến [B7]nhau.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận