- - -
thế bấm
[Em] Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai
Gió đưa man [B7] mác gợi những u [Em] sầu
Đường [Am6] xưa nghe lá thu [D] rơi
Chiều [C] nay ra đứng nơi [Em] đây
Gió lạnh lòng mang nỗi [B7] nhớ.

[Em] Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi
Đếm bao nhiêu [B7] lá mà con chưa [Em] về
Ngày [Am6] xưa con bé ngây [D] thơ
Mẹ [C] hay âu yếm bên [Am] con
Mẹ [B7] bảo mẹ thương con [Em] nhiều. [Am] [Em]

Thu [E7] xưa nhìn lá rơi [Am] hoài
Thương [D] con [B7] mẹ trông con [Em] về
Chờ mong tin con ngày [G] tháng
Lòng [Am] đầy lo âu sầu [B7] nhớ
Bao lá thu rơi mà con chưa về.

Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương [Em] ai
Có nghe trong [B7] mắt lệ thắm tuôn [Em] trào
Ngày [Am6] xưa con bé ngây [D] thơ
Mà [C] nay con đã đi [Am] xa
Mẹ [B7] già chờ mong con [Em] hoài.

Sheet PDF 'Lòng mẹ 2'

1702.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận