- - -
thế bấm
1. Ngoại [Em] ngồi hát lý xàng [Am] xê
Lời xàng xê nhớ quê lại [Em]về
Ngoại buồn hát lý xàng [G] xê
Lời xàng xê của người dân [Em] quê
Thuở ấu [C] thơ bao giờ [Em] quên
Thương chén [Am] cơm thơm tình quê [Bm] ngoại
Nước canh bầu bương vẫn còn [Bm] đây
Nhìn Ngoại gầy ru hát câu [Em] hò

ĐK1: Xề líu [D] quan quan, líu quan xê xàng [Em] xê
Hò xiu [Am] xế xang, em khôn lớn bên dòng Tiền [Em] Giang
Giẫu gian nan nắng chang chang lưng cong trên ruộng [Em] cạn
Cây lúa trên [Bm] đồng thánh thót giọt mồ [Em] hôi

2. Tìm [Em] về bến nước cầu [Am] ao
Mùi mạ non gió đưa dạt [Em] dào
Tình làng nghĩa xóm đẹp [G] sao
Nhìn bờ thơ ấu lòng nao [Em] nao
Em có [C] nghe bên bờ tre [Em]
Tiếng nỉ [Am] non bé nhẹ con [Bm] cờ
Khói lam chiều trên cánh đồng [Bm] xa
Đàn em đùa vui dưới hiên [Em] nhà

ĐK2: Dòng nước [D] trôi êm, mái tranh bình [Em] yên
Ầu ơ [Am] dõng đưa, em nghe ấm trong lòng hay [Em] chưa?
Giữa bao la, tiếng ngân nga ai ca sao dịu [Em] ngọt
Mau bước chân [Bm] về thăm mái nhà [Em] xưa
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận