- - -
thế bấm
Tone gốc A#: Capo 1
Ngày [A]qua giã [D]từ đất mẹ mà [A]đi
Vì nghe tình [C#m]quê tình nước đôi [A]bề
Nước chia hai [F#m]đường nước chưa [A]về
Trót thương cho [D]người lỡ câu [E7]thề
Lên đường từ [A]ly, hỏi [E7]lòng mình lưu luyến gì.

Mẹ [A]ơi chỉ [D]còn đất mẹ mà [A]thôi
Để con, còn [C#m]đi gìn giữ cho [A]đời
Đã mang trong [F#m]lòng kiếp con [A]người
Phải thương nhau [D]hoài chớ quên [E7]lời
Mong một ngày [A]mai chan [E7]hòa đất mẹ niềm [A]vui

Hò [A]ơi ơi à [C#m]ơi
Mẹ thương [Bm]con ra cầu Ái [D]Tử
Vợ trông [E7]chồng lên núi Vọng [A]Phu
Chiều [A]chiều trông về biên [E7]khu
Lòng [C#m]căm hờn oán quân [A]thù
Ơi à, à [E7]ơi à [A]ơi.

Chiều [A]nay lối [D]về đất mẹ là [A]đây
Đường xưa còn [C#m]ấp ủ bóng trăng [A]gầy
Có nghe đêm [F#m]trường tiếng ai [A]cười
Có nghe đêm [D]trường tiếng ru [E7]hời
Suối lệ đoàn [A]viên giữa [E7]lòng đất mẹ triền [A]miên.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận