- - -
thế bấm
Về [Gm] trong phố xưa tôi [Cm] nằm
Có lần [F] nghe tiếng ru bên [Bb] vườn
Chợt [Eb] như xác thân không [F] còn
Và cạnh [D7] tôi là đồng [Gm] vắng

Về trên phố cao nguyên [Cm] ngồi
Tiếng gà [F] trưa gáy khan bên [Bb] đồi
Chợt [Eb] như phố kia không [F] người
Còn [D7] lại tôi bước [Gm] hoài

Lòng ta có [Cm] khi tựa [F] như vắng [Bb] ai
Nhiều [Eb] khi đã vui [D7] cười nhiều khi đứng riêng [Gm] ngoài
Nhiều đêm muốn [Cm] đi về [F] con phố [Bb] xa
Nhiều [Eb] đêm muốn quay [Cm] về ngồi [D7] yên dưới mái [Gm] nhà

Giòng [Gm] sông trước kia tôi [Cm] về
Bỗng giờ [F] đây đã khô không [Bb] ngờ
Lòng [Eb] tôi có khi mơ [F] hồ
Tưởng mình [D7] đang là cơn [Gm] gió

Về [Gm] chân núi thăm nấm [Cm] mồ
Giữa đường [F] trưa có tôi bơ [Bb] phờ
Chợt [Eb] tôi thấy thiên [F] thu
Là một [D7] đường không bến [Gm] bờ

Sheet Ảnh 'Lời thiên thu gọi'

Lời thiên thu gọi sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận