- - -
thế bấm
Lời mẹ ru con [D] đến những khu vườn
Ru con trưa [A7] nắng ( i...i... [D] a)
Trong mộng cười [G] ngon ru mộng con [A7] thơm
Lời [D] mẹ ru con nghe [Em] ra nỗi [Bm] niềm
Ru con nghiêng nghiêng [D] nằm
Con ngủ giấc tròn cho [A7] mẹ ngồi [D] trông
[D] Thuở mẹ ru mẹ ru con [A7] ngủ
Con [D] ngủ trên mây con ngủ trên [A7] mây
Tiếng khóc ban [G] đầu ban [D] đầu
Còn [Em] đau còn [G] đau còn [A7] đau
Lời mẹ ru đêm [D] vắng ngón tay hồng
Ru con khôn [A7] lớn ( i...i... [D] a)
Con Rồng Rồng [G] Tiên con ngủ cho [A7] yên
Một [D] đời ru con nên mắt ưu [Bm] phiền
Đôi khi cũng ưu [D] phiền
Con ngủ giấc hiền mưa [A7] nhỏ ngoài [D] đêm

Lời mẹ ru như [D] tiếng hát trên trời
Ru con ru [A7] mãi ( i...i... [D] a)
Nên người mẹ [G] vui Ru bạc tóc [A7] thôi
Đời [D] mẹ ru con mây [Em] kia cũng [Bm] buồn
Nên mây xa đường [D] trần
Con ngủ giấc hồng cho [A7] mẹ tròn [D] lưng
[D] Thuở mẹ ru mẹ ru con [A7] ngủ
Con [D] ngủ trên mây con ngủ trên [A7] mây
Tiếng khóc ban [G] đầu ban [D] đầu
Còn [Em] đau còn [G] đau còn [A7] đau
Rồi một mai con [D] đã lớn khôn rồi
Con thôi thơ [A7] ấu ( i...i... [D] a)
Mẹ rời thật [G] mau mẹ rời chiêm [A7] bao
Đời [D] mẹ ru con bao [Em] lâu mỏi [Bm] mòn
Nên lâu cũng mỏi [D] mòn
Bây giờ mẹ nằm lá [A7] đổ ngoài [D] sân
Lá đổ ngoài [A7] sân, lá đổ ngoài [D] sân để [A7] ru mẹ [D] ngũ
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận