- - -
thế bấm
[F] Em ơi [Dm] quên đi [C7] bao nhiêu xót [F] xa
Những [C7] chiều thiết [F] tha bên [Dm] nhau [F]
[F] Em ơi [Dm] xin em, xin [C7] em nói yêu [F] đương đậm [Dm] đà
Để [Gm] rồi ngày [C7] mai cách [F] xa.

[F] Anh ơi [Dm] bao nhiêu [C7] tang thương
mỗi [F] khi đã [C7] rời giấc [F] mơ yêu [Dm] đương [F]
Anh ơi [Dm] xin anh, xin [C7] anh cúi trên [F] cơn mộng [Dm] dài
Để [Gm] chờ ngày [C] mai lên [C7] nắng

[F] Nhớ đến ngày [C7] còn gần [Dm] nhau
[Gm] Nước mắt [C7] rơi [F] khóc phút không ngờ
Nhớ thương [C7] ngậm [Dm] ngùi [Gm] cách [C7] xa
Biết đến bao [F] giờ.

[F] Em ơi [Dm] chim bay [C7] mang theo
chút [F] hơi nắng [C7] tàn ấp [F] trong tim [Dm] son [F]
Em ơi [Dm] xin em, xin [C7] em dấu trong [F] cơn nghẹn [Dm] ngào
Những [Gm] chiều buồn [C7] mưa lẻ [F] loi

[F] Anh ơi [Dm] như chim [C7] say mê
có [F] khi rã [C7] rời cánh [F] nhung thôi [Dm] bay [F]
Anh ơi [Dm] xin anh, xin [C7] anh lúc chân [F] mây mệt [Dm] nhoài
Trở [Gm] về lồng [C] êm thân [C7] ái.

[F] Nhớ đến ngày [C7] còn gần [Dm] nhau
[Gm] Nước mắt [C7] rơi [F] khóc phút không ngờ
Nhớ thương [C7] ngậm [Dm] ngùi [Gm] cách [C7] xa
Biết đến bao [F] giờ.

[F] Em ơi [Dm] quên đi [C7] bao nhiêu xót [F] xa
Những [C7] chiều thiết [F] tha bên [Dm] nhau [F]
[F] Em ơi [Dm] xin em, xin [C7] em nói yêu [F] đương đậm [Dm] đà
Để [Gm] rồi ngày [C7] mai cách [F] xa.

Sheet PDF 'Lời gọi chân mây'

1219.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận