- - -
thế bấm
Tone gốc F
[A]Em ơi [F#m]quên đi [E7]bao nhiêu xót [A]xa
Những [E7]chiều thiết [A]tha bên [F#m]nhau [A]
[A]Em ơi [F#m]xin em, xin [E7]em nói yêu [A]đương đậm [F#m]đà
Để [Bm]rồi ngày [E7]mai cách [A]xa.

[A]Anh ơi [F#m]bao nhiêu [E7]tang thương
mỗi [A]khi đã [E7]rời giấc [A]mơ yêu [F#m]đương [A]
Anh ơi [F#m]xin anh, xin [E7]anh cúi trên [A]cơn mộng [F#m]dài
Để [Bm]chờ ngày [E]mai lên [E7]nắng

[A]Nhớ đến ngày [E7]còn gần [F#m]nhau
[Bm]Nước mắt [E7]rơi [A]khóc phút không ngờ
Nhớ thương [E7]ngậm [F#m]ngùi [Bm]cách [E7]xa
Biết đến bao [A]giờ.

[A]Em ơi [F#m]chim bay [E7]mang theo
chút [A]hơi nắng [E7]tàn ấp [A]trong tim [F#m]son [A]
Em ơi [F#m]xin em, xin [E7]em dấu trong [A]cơn nghẹn [F#m]ngào
Những [Bm]chiều buồn [E7]mưa lẻ [A]loi

[A]Anh ơi [F#m]như chim [E7]say mê
có [A]khi rã [E7]rời cánh [A]nhung thôi [F#m]bay [A]
Anh ơi [F#m]xin anh, xin [E7]anh lúc chân [A]mây mệt [F#m]nhoài
Trở [Bm]về lồng [E]êm thân [E7]ái.

[A]Nhớ đến ngày [E7]còn gần [F#m]nhau
[Bm]Nước mắt [E7]rơi [A]khóc phút không ngờ
Nhớ thương [E7]ngậm [F#m]ngùi [Bm]cách [E7]xa
Biết đến bao [A]giờ.

[A]Em ơi [F#m]quên đi [E7]bao nhiêu xót [A]xa
Những [E7]chiều thiết [A]tha bên [F#m]nhau [A]
[A]Em ơi [F#m]xin em, xin [E7]em nói yêu [A]đương đậm [F#m]đà
Để [Bm]rồi ngày [E7]mai cách [A]xa.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận