- - -
thế bấm
Một [Gm]giông sông nữa đã [Gm]ra đi
Một giông sông [Cm]nữa đã [Gm]vội đi
Người [Cm]ơi, có [Gm]buồn không [Dm]Người ơi, tiếc [Gm]gi không
Dòng đời sao [D#]mãi cứ [Gm]loanh quanh
Người đời sao [Cm]mãi dối [Gm]lừa nhau
Lời [Cm]xưa vẫn [D#]còn đây
Người [Dm]xa đã [Gm]về đâu
Giòng sông ngây thơ nên giòng sông hay [Cm]mơ
Đời nghe chưa [D#]yên nên dòng sông [Dm]muộn phiền
Giòng sông đi [Gm]hoang khi tình chưa [F]ly tan
Một mai trở [Dm]về
Xóa [D#]tan, Lời dối gian [Gm]chân thành
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận