- - -
thế bấm
1. Người ta [Em] nói em không yêu [D] anh
Người ta [C] nói chỉ có anh [D] yêu em [G] nhiều
Người ta [Em] nói sẽ có một [D] ngày
Sớm hay [C] muộn thì anh với [D] em cũng chia [Em] tay.

2. Rồi [Em] em cũng ra đi xa [D] anh
Dù anh [C] đã cố gắng yêu [D] em chân [G] thành
Buồn em [Em] lắm vẫn cứ hy [D] vọng
Đến một [C] ngày rồi em lại [D] quay về [Em] đây.

ĐK:
Ngày mà người [Em] nói hai đứa mình [D] bây giờ không hợp
Lòng [C] anh nghe xót [D] xa và chết [G] lặng
Gượng cười anh [Am] chúc em hạnh phúc như [Em] em đã chọn
Mà em [C] ơi lời chúc không thật [Bm] đâu.

Bởi vì lòng [Em] vẫn yêu rất nhiều [D] mong đường em chọn
Là [C] sai để chúng [D] ta quay trở [G] lại
Dù người ta [Am] nói anh yếu đuối mới tha [Em] thứ như vậy
Anh mặc [C] kệ bởi con tim [D] anh yêu em rất [Em] nhiều.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận