- - -
thế bấm
1. Ngoài [Am] đồng còn đám mạ [D] non
Ruộng sâu chưa [C] cấy mà em đi lấy [Am] chồng
Mai rồi ai sẽ dần [D] công
Cùng anh tát [G] nước be bờ hỡi [E7] em

Vừa [Am] tròn đôi chín tuổi [D] son
Mẹ cha cũng [C] tính chuyện nợ duyên cau [Am] trầu
Xuân thời con gái là [D] bao
Đời hoa đâu [Em] nở hai lần hỡi [Am] anh

ĐK: Mai em [F] đi bỏ lại trên [Am] đồng
Bỏ lại gàu [Em] sòng anh tát nước với [C] ai?
Mai em [Am] đi bỏ lại gàu [D] vai
Gàu vai anh [E7] tát với ai bây [Am] giờ?

2. Nên [Am] lòng anh thấy buồn [D] thiu
Người anh yêu [C] đã bỏ đi lấy [Am] chồng
Ba đồng một mớ trầu [D] cay
Sao anh không [G] hỏi những ngày em còn [C] không

Bây [Am] giờ em đã có chồng
Như chim vào [D] lồng như cá cắn [C] câu
Cá cắn [D] câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào [Am] ra

* Mai em [F] xa bỏ lỡ duyên [Am] đầu
Để dạ anh sầu đồng [Em] cạn lúa héo [Am] khô
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận