- - -
thế bấm
Một người trách [C] tôi sao hay hát bài [Am] ca ngăn cách mãi
Sao [C] bảo rằng yêu nhau không đẹp bằng thương [F] đau
Không [C] đẹp bằng những lúc đếm bước [D7] đi trong đêm [G] thâu

Biết trả lời [C] sao? khi chưa nói yêu thì đã xa rồi
Người [F] ơi năm mười [G] sáu thấy đời dệt bằng mộng
Rồi qua năm mười [F] tám mới chớm [G] yêu thì đớn [C] đau [F][C]

Xin em đừng [F] hỏi em ơi! xin em đừng hỏi em [C] ơi!
Xin [Am] giữ trọn màu hồng khi [C] trái mộng vừa tròn
Xin chớ tìm vào băng [D7] giá đêm xuân [G] nồng

Hãy trả lời [C] em đi anh sao anh không nói, sao anh [Em] lại buồn
[Am] Sao không lên tiếng cho vời đau [Dm] thương
Cho đêm [G7] trường đừng [F] mang thêm cay [C] đắng [G7]

Hãy trả lời [C] em đi anh sao anh hay hát những câu [Em] nhạc buồn
[Am] Cho em anh khóc, cho dài đêm [Dm] thâu
Cho duyên [G7] đầu nhiều [F] đêm nghe lo [C] âu

Xin em đừng [F] hỏi em ơi! xin em đừng hỏi em [C] ơi!

Nhớ trả lời [C] em nghe anh cho tôi câu hát giữa sa [Em] mạc buồn
[Am] Cho đôi ta đến chân trời xanh [Dm] xanh
Lúc chỉ [G7] còn nhìn [F] em trong tim [C] anh [F][C]

Xin em đừng [F] hỏi em ơi! xin em đừng hỏi em [C] ơi!

Sẽ không trả [C] lời đâu khi anh muốn em đừng vướng u [Am] sầu
Vì [F] khi em tìm [C] biết sẽ nhạt nhoà màu [G] hồng
Và khi em tìm biết sẽ thấy muôn vàn đớn [C] đau

Một người trách [C] anh sao hay hát bài [Am] ca ngăn cách mãi
Sao [C] bảo rằng yêu nhau không đẹp bằng thương [F] đau
Không [C] đẹp bằng những lúc đếm bước [D7] đi trong đêm [G] thâu

Biết trả lời [C] sao? khi chưa nói yêu thì đã xa rồi
Người [F] ơi năm mười [G] sáu thấy đời dệt bằng mộng
Rồi qua năm mười [F] tám mới chớm [G] yêu thì đớn [C] đau [F][C]

Xin em đừng [F] hỏi em ơi! xin em đừng hỏi em [C] ơi!
Xin [Am] giữ trọn màu hồng khi [C] trái mộng vừa tròn
Xin chớ tìm vào băng [D7] giá đêm xuân [G] nồng

Sẽ không trả [C] lời đâu khi anh muốn em đừng vướng u [Am] sầu
Vì [F] khi em tìm [C] biết sẽ nhạt nhoà màu [G] hồng
Và khi em tìm biết sẽ thấy muôn vàn đớn [C] đau

Xin em đừng [F] hỏi em ơi! xin em đừng hỏi em [C] ơi! X 4
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận