- - -
thế bấm
Tết trung [C]thu em rước đèn đi [G7]chơi
Em rước [G7]đèn đi khắp phố [C]phường
Lòng vui [C]sướng với đèn [G7]trong tay
Em múa [G7]ca trong ánh trăng [C]rằm

Đèn ông [C]sao với đèn cá [G7]chép
Đèn thiên [Am]nga với đèn bướm [Dm]bướm
Em rước [G7]đèn chạy đến cung trăng
Đèn xanh [C]lơ với đèn tím [G7]tím
Đèn xanh [Am]lam với đèn trắng [Dm]trắng
Trong ánh [G7]đèn rực rỡ muôn [C]màu

Bóng [C]trăng trắng ngà có [Em]cây đa to
Có [G]thằng cuội già ôm một mối [C]mơ
Lặng [C]im ta nói cuội [Em]nghe
Ở [F]cung trăng [G]mãi làm [C]chi
Bóng [C]trăng trắng [Am]ngà có [Em]cây đa to
Có [F]thằng cuội [G]già ôm một mối [C]mơ

Chiếc đèn ông [C]sao sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất [A7]dài cán cao quá [Dm]đầu
Em cầm đèn [Am]sao em hát vang [Dm]vang
Đèn sao tươi [G]màu của đêm rằm liên [C]hoan.

Tùng rinh [C]rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Đây ánh sao [Dm]vui chiếu xa non [G]ngàn
Tùng rinh [C7]rinh rinh rinh tùng rinh [F]rinh
Ánh sao Bác [G]Hồ tỏa sáng nơi [C]nơi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận