- - -
thế bấm
1. Dòng [Em] sông chỗ trong chỗ đục
Đời [D] người lúc đục lúc [G] vinh
Đời [D] ta mang kiếp lục [G] bình
Ba chìm bảy [Bm] nổi
Giữa dòng đời ngược [Em] xui

2. Giàu [Em] sang quên câu bí cực
Nghèo [D] hèn bí cực trên [G] vai
Đội [Bm] mưa đội nắng mỗi [D] ngày
Cơm rau miệng [Bm] đắng
Lệ đời [Em] chua cay

ĐK: [C] Ai ai giàu ba [G] họ
[D] Ai ai khó ba [G] đời
[A] Ai tham sang phụ [Bm] nghĩa
[A] Ai [Bm] bỏ bạn quên [Em] tình

Cuộc [Em] đời có gì lạ [G] đâu
Giàu sang lắm [Bm] kẻ
Theo sau để [Em] hầu
Nghèo [D] hèn mưa nắng dãi [G] dầu
Cơm canh giữa [Bm] muối
Lòng sầu [Em] ai hay
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận