- - -
thế bấm
Anh [G] nỡ lạnh lùng đến thế sao
Tim [C] em tan [D7] nát tự hôm [G] nào
Giờ [Bm] đây đã [D7] nát càng thêm [G] nát
Muốn [C] nói mà [D7] sao vẫn nghẹn [G] ngào

Sao [G] anh không [Am] nói một lời [C] gì
Dầu [D7] chỉ một lời không [G] đáng chi
Cũng [C] sẽ làm [D7] lòng em ấm [G] lại
Bao [Am] ngày xa [D7] cách lúc anh [G] đi

Anh [G] giết tình em nữa phải không?
Anh [C] đem băng [D7] tuyết lấp hoa [G] hồng
Anh [Em] đem [C] hờ hững vùi thương [Am] nhớ
Anh [D7] giết tình em trong lạnh [G] lùng

Sheet PDF 'Lạnh lùng'

2429.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận