- - -
thế bấm
Vòng hợp âm: [Em][D][C][G]


1. [Em] Có những lúc thức vắng em nghe lòng [D] sao trống vắng
Nhìn chơi [C] vơi yêu thương kia xa [G] vời
[Em] Có những lúc cố nén yêu thương vào [D] sâu đáy tim
Chợt nhận [C] ra cần có [G] anh

2. [Em] Dẫu chắc sẽ chẳng khi nào mình [D] tay nắm tay
Người vội [C] xa tin yêu vẫn đong [G] đầy
[Em] Những tiếng nói ấm áp bao nhiêu [D] ngày trao đến
Mà đâu [C] hay tình yêu em thầm [G] khóc

Ngày gặp [Em] nhau em gục [D] đầu
Chính con [C] tim em luôn cần riêng trao về [G] anh
Vì tim [Em] em đã trao [D] ai rồi
Nên [C] tôi xin đành câm như tình [G] tôi

ĐK: Chỉ riêng anh đứng [Em] bên người, nhìn anh đưa đón [D] ai về
Cứ [C] thế trôi qua em đau lòng như [G] thế
Nhìn anh không nói [Em] nên lời vì tâm tư cứ [D] rối bời
Yêu [C] thương yêu thương dành riêng anh mà [G] thôi

Mình em riêng lối [Em] âm thầm, tình yêu kia mãi [D] xa xăm
Em [C] sẽ giữ mãi yêu thương trong lặng [G] câm
Thật lòng anh sẽ [Em] bên người, tình yêu kia mãi [D] không rời
Duy [C] nhất sẽ mãi lặng thầm riêng tình [G] em, yêu [Em] anh
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận