- - -
thế bấm
Khi n [Am]ắng phai nhạt cuối [F]sâ n
Tim n [C]ghe nao nao trong lòng [G]rấ t nhớ em.
Em hỡi [Am]khi lòng trót [F]yêu
Đêm t [C]rong cô đơn là lúc [G]dạ t dào
Ngàn tin yêu [Am], người yêu [F]ơi
Rằng trong tim [C]yêu em lòng ko [G]pha i
Tình đôi [Am]ta nguyện mai [F]s au
Người yêu [F]ơi một lòng không [G]p hai
Lòng muốn nói [Am]rằng hết [F]kiế p
Thề sẽ [C]mãi yêu trọn đời không hề [G]đổ i thay
Tình khó n [Am]ói, nhiều sóng [F]gi ó,
Nào biết trướ [C]c trên đường đời bao [G]điều đổi thay
Tình là ch [Am]i, đời là [F]ch i
Sa [C]o toàn buồn [G]đa u.
Tình sẽ chế [Am]t đời sẽ [F]hết,
Buồn chất ng [C]ất khi cuộc tình mang [G]nhiều đắng cay
Bao thán [Am]g năm dần mãi [F]t rôi,
Tình yê [C]u đôi ta đang [G]vão cõi hư vô
Yêu em [Am](mãi yêu e m) sao nhiều [F]tr ái ngang,
Yình y [C]êu em trao tôi làm con [G]t im chơi vơi.
Ngàn tin y [Am]êu người tôi yêu [F]h ỡi
Rằng trong t [C]im yêu em nồng [G]s ay
Giờ đôi [Am]ta tình đã [F]h ết
Lời chia ta [C]y lạnh lùng [G]phôi phai.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận