- - -
thế bấm
[D] Lên đồi em ngồi em ngồi trên thảm cỏ [Em] non mượt xanh
[G] Lên đồi anh ngồi anh [A] ngồi nhìn mây bay [D] về viễn xứ

[G] Lên đồi anh ngồi í [D] a í a cùng [A] em thôi
[Em] Con đồi đa tình đưa [A] hồn lang thang đi [D] về thung lũng
[G] Lên đồi anh ngồi í [D] a í a cùng [A] em thôi
[Em] Anh ngồi anh nhìn anh [A] ngồi nhìn em tóc [D] mây bay bồng bênh

Bồng bềnh [G] gió cứ cuốn bồng bênh [D] bay lang thang
Bồng bềnh [G] em theo anh trôi hoài [D] trôi mãi
Và ngày [G] tháng cứ thế cuộc tình [D] trong si mê
Bồng bềnh [G] anh cho em tháng [A] năm vỗ [D] về
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận