- - -
thế bấm
Lời 1:
Lặng lẽ [C], lặng lẽ [G]tôi,
đi giữa dòng người [Am], lặng lẽ [F]đau [C]
Lặng lẽ [C], cơn mưa cứ rơi [G],
ai yêu vẫn yêu [Csus4], lặng lẽ [F]tôi với tôi [G]
Khóc [Am]một mình, yêu [G]một mình,
nhớ [Csus4]một mình thôi [G]
Đau [Am]một mình, bước [Em7]một mình,
ngoài kia [F]người người bên nhau [G]
Chorus:
Vô tình gió [C]lướt qua, vô tình lá [Em]rơi,
vô tình [F]em chạm vào tim tôi [G]
Vô tình hé [Am]môi cười, vô tình bước [Em7]bên ai,
vô tình [F]tôi lặng thầm biết yêu [G]em
Vô tình đến [C]với tôi, vô tình nói [G]yêu ai,
vô tình [F]thôi, vô tình [G]tôi
Vô tinh nước [C]mắt rơi, vô tình trái [G]tim đau,
vô tình [F]thôi, vô tình [G]tôi...lặng lẽ [Am]!
Lời 2:
Khóc [Am]một mình, yêu [Em7]một mình,
nhớ [Csus4]một mình thôi [G]
Đau [Am]một mình, bước [G]một mình,
ngoài kia [F]người người bên nhau [G]
Chorus:
Vô tình gió [Am]lướt qua, vô tình lá [Em]rơi,
vô tình [F]em chạm vào tim tôi [G]
Vô tình hé [C]môi cười, vô tình bước [G]bên ai,
vô tình [F]tôi lặng thầm biết yêu [G]em
Vô tình đến [C]với tôi, vô tình nói [Em7]yêu ai,
vô tình [F]thôi, vô tình [G]tôi
Vô tinh nước [C]mắt rơi, vô tình trái [G]tim đau, vô tình [F]thôi, vô tình [G]tôi...lặng lẽ [C]
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận