- - -
thế bấm
1. Cuộc [Am] tình chia đôi không ai [C] muốn
Hãy nghĩ [G] suy, xin hãy quay trở [Am] lại
Làm [F] lại từ đầu đi em [Dm] nhé
Dẫu [G] sao mình cũng đã yêu [C] nhau.

Lầm [F] lỡ nếu có thứ [G] tha
Sẽ đẹp [Em] hơn oán than nhau [Am] hoài
Mình [F] đã yêu biết bao [G] nhiêu
Cớ sao phải [E7] chia tay.

2. Làm [Am] lại từ đầu cuộc tình [C] ta
Giống [G] như khi xưa ta bắt [Am] đầu
Mọi [C] chuyện không vui cho qua [Dm] hết
Chấp [G] nhất chi để phải khổ [C] nhau.

Cuộc tình [F] mới chưa chắc đã [G] vui
Hơn tình [Em] ta đã lâu nay [Am] rồi
Tìm đâu [Dm] xa khi anh vẫn là của em
Tìm làm [Am] chi khi anh đây không thay [E7] đổi.

ĐK:
Nếu không còn [Am] yêu, nghĩa vẫn còn [C] đây
Hãy cho đời [F] nhau thêm cơ [G] hội về với [Am] nhau
Tình ngàn [Dm] năm sẽ mãi mãi có những lúc [Am] này
Mình hãy cùng [E7] nhau vượt qua thử thách kia.

Nếu không còn [Am] yêu, nghĩa vẫn còn [C] đây
Nếu chia đời [F] nhau trên hai [G] đường đi khác [Am] nhau
Thôi anh [F] đành bước trên con [Em] đường
Mà em [Dm] đã muốn [E7] anh phải [Am] đi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận