- - -
thế bấm
1. Vui trong đêm [Em] nay không có ai bên vai [B7] kề
Đêm nay đông vui nhưng thiếu đi một bóng [Em] hình
Xoay trong đôi [E7] tay chân bước qua những điệu [Am] vũ tango buồn
Đễ tâm hồn [C] tôi chợt nghe tái [B7] tê.

2. Khi xưa u [Em] mê tôi trót yêu ai lỡ [B7] lầm
Vui trong men say tôi cố quên một mối [Em] tình
Sao tôi ngu [E7] ngơ cho bước chân anh về [Am] nẻo xa phương trời
Buông lơi đôi [B7] tay thôi cố quên anh mà [Em] thôi.

ĐK:
Này người yêu [Em] hỡi tình yêu đó sao nỡ quên [Am] vội
Từng kỉ niệm trong chiều [B7] vắng là hơi ấm nay đã phai [Em] tàn
Để cung [Am] đàn giờ buồn lả [D] lơi ôi tâm [G] hồn chợt nghe tả [C] tơi
Cứ chơi [B7] vơi trong nhịp bước tango.

Tỉm vào quên [Em] lãng tìm vui bước chân lỡ đi [Am] lầm
Từng điều nhạc đang chìm [B7] đắm lời yêu dấu nay đã phai [Em] tàn
Để bây [Am] giờ lạc bước [D] tango để bây [G] giờ lạc lúc bơ [C] vơ
Một đêm đông vui mà không có [B7] ai trong vòng [Em] tay.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận