- - -
thế bấm
1. Con kiến dâng hương [F] trầm ngát hương hoa đẹp tươi [Dm] sáng
Đoàn thanh thiếu nhi [Gm] đồng hoa cảm mừng ngày Phật [C] Đảng
Vui múa ca hoa [F] đẹp sáng soi toả rạng niềm [C] tin theo ánh đạo [F] vàng

2. Con kiến dâng hương [F] trầm đoá hoa mừng ngày Phật [Dm] Đảng
Mừng ánh sáng đạo [Gm] vàng truyền lan khắp cùng thế [C] giới
Nam Bắc công hiệp [F] hoà sánh [Gm] dương tranh [Bb] đạo Thích [C] Ca Mâu Ni [F] Phật

ĐK: Về [F] đây ôi bao hân hoan, cùng [C] nhau reo vui ca vang
Kính [F] dâng hương hoa xinh tươi đẹp [C] sao
Màu [F] hoa tinh khiết hương lành, ánh [Gm] đèn toả sáng tâm thành
Câu [C] kinh tranh khắp Đức Phật từ [F] bi

Cả một ngày lễ đăng xanh Đức [Dm] Phật về khai nguồn sáng
Ánh Đạo [Gm] vàng hào quang thắp sáng muôn [C] phương
Về [Gm] đây lễ hội hoa đăng, đồng [F] thanh hát ca reo vang
Việt [C] Nam lứa thiêng vinh quang đạo [F] vàng
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận