- - -
thế bấm
[Dm] Giờ ta chẳng còn chi
[Gm] Mãi trắng tay mà thôi
[F] Đời bạc gian lắm phủ [A7] phàng
[Dm] Tiền có kiếm như [F] nước
Rồi cũng [Bb] sẽ trôi hết
[C] Tay không trắng tay lại vẹn [F] không?

[Dm] Đời phiêu lưu là thế
[Gm] Không biết đến ngày mai
[F] Nên giờ đây mới đắng [A7] cay
[Dm] Ngồi trước tấm gương [F] sáng
Rọi vào [Bb] đó mới thấy
Thân xác hoang [C] tàn không nhận [Dm] ra

[Bb] Ta mang bao tội [Dm] lỗi
[F] Nên thân ta giờ đây
[Dm] Kiếp sống không [F] nhà không người thân [A7]
[Bb] Ta mang bao tội [Dm] lỗi
Người [C] ơi ta đâu còn chi
Xin [F] hãy tránh [C] xa kiếp đỏ [Dm] đen
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận