- - -
thế bấm
[A] Chiều vàng vương gót [C#m] mỏi ta dừng chân phiêu [F#m] du
Lặng nghe sóng [C#m] gọi ngọt [A7] ngào
Hàng dừa nghiêng [C#m] bóng ru [Bm] nhau thầm thì lời âu [A] yếm
Dìu nhẹ đôi cánh [C#m] mềm rã [F#m] rời
Đàn chim bé [E7] nhỏ ngập [A7] ngừng
Nhẹ hương gió [E7] đưa về khoảng trời [A] cũ.

[A] Một mình ta đứng [C#m] nhìn mối tình duyên tan [F#m] theo
Ngàn con sóng [C#m] gào bạc [A7] đầu
Nhẹ sầu lên [C#m] dấu chân [Bm] ghi cuộc tình nhòa trên [A] cát
Lời người nghe đã [C#m] chợt lạc [F#m] loài
Trên thân dã [E7] tràng tủi [A7] phận
Hoài công tháng [E7] năm xe cát biển [A] Đông.

Thời gian như ngừng trôi giữa [C#m] chiều tàn [Bm] tạ
Thầm gọi tên người [D] đã vắng [Bm] xa phương [A] trời
Cuộc tình như cơn [E7] lốc mang [A7] theo hồn [D] người
vào trùng dương khép [E] kín u [D] mê ngàn [Bm] đời
Tình người đâu có [A] thấu cho [E7] ta.

[A] Thân mang kiếp dã [C#m] tràng đem đời xe tơ [F#m] duyên
Trên bãi cát [E] vàng hão [A] huyền
Chợt nghe lớp [C#m] sóng xô [Bm] lên đời [E7] mình nhiều cay [A] đắng
Cuộc tình trên tháng [C#m] ngày muộn [Bm] phiền
Còn in vết [E] hằn đời [A7] mình
Người ơi hãy [E7] ru tình [Bm] ta vùi [A] quên.

Sheet PDF 'Kiếp dã tràng'

1114.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận