- - -
thế bấm
Chiều xuống [G] đứng bên cầu nghe sóng biển
Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ
Kiên [Em] Giang mình đẹp làm [G] sao.

Bóng mây sánh đôi bóng núi
Con chim [Em] nhạn hát điệu tình quê
Một biển [D] trời như có [Em] mẹ cất tiếng [D] ru.

Trăng nhú [Am] lên bến cảng quê [G] hương
Trăng cũng [Em] đẹp, đất cũng đẹp
Sao đâu đâu cũng [D] đẹp
Trăng lấp [G] lánh lung linh bến [Em] nước
Đoàn tàu [D] về loang loáng trên [G] sông.

Màn trời [C] đêm êm ả thanh [G] bình
Đêm bình [Em] yên hương lúa ngạt [D] ngào
Đêm bình [Em] yên nghe sóng biển vỗ [D] về.

2. Nghề đánh [G] cá an nhàn nơi sóng biển
Thấy ăn làm nhớ chuyện thánh thần
Công [Em] ơn còn tạc lòng [G] dân.

Có câu hiếu sanh nố sát
Tâm thiên [Em] địa cứu nịch phò nguy
Lượng hải [D] hà cơn sóng [Em] dậy lúc gió [D] qua
Đem tấm [Am] thân cứu đỡ dân [G] ta.

Nam cũng [Em] vậy, Bắc cũng vậy
Cho đâu đâu cũng [D] vậy
Công đức [G] ấy anh linh thế [Em] ấy
Lòng vẹn [D] lòng như khắc như [G] ghi.

Trùng trùng [C] dâng Nam Hải chi [D] nguyền
Trăm là [Em] năm hương khói mỗi [D] ngày
Trăm là [Em] năm hương khói ngày lễ [D] thần.

Sheet Ảnh 'Kiên Giang mình đẹp lắm'

Kiên Giang mình đẹp lắm sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận