- - -
thế bấm
Này tháng [G] chín, này [C] em, này [Bm] tháng chín
Em biết [C] không, tôi [D7] kẻ đứng bên [G] đường
[C] Hồn tháng [Em] chạp, cuối [Eb] đời khua tiếng [D7] gậy
Em từ [C] tâm có đủ lượng bao [D7] dung?

Này tháng [G] chín, mùa [C] thu về rất [Bm] mới
Bởi hôm [C] qua có [D7] kẻ mới qua [G] đời
[C] Hồn thánh [Em] thiện, lối [Eb] vào thơm cỏ [D7] dại
Em xạ [C] hương, [F] từ quá khứ [D7] tôi

Này tháng [G] chín, mùa [C] thu hồng [Bm] lối biếc
Mưa ở [C] đâu, mưa [D7] ướt trí nhớ [G] ai
[C] Hồn hải [Em] điểu có bao giờ quy [D7] thuận
Bỗng bình [C] mình, [D7] như một cửa [G] gương

ĐK: Này tháng [G] chín, mùa [F] thu về như [Bb] thể
Giữa đêm [Am] qua, [D7] có kẻ lén [G] vào
[F] Vườn hạnh [Bb] phúc một [C] người đang tập [D7] nói
Chàng phục [Eb] sinh, như một giấc [D7] mơ

Này tháng [Am] chín, lược đời tôi, hãy [F] chải
Và cho tôi sợi [Em] tóc cuối chân [D7] ngày
[G] Đêm tháng [C] chạp tôi [Em] sẽ ngồi nối [D7] lại
Những con [Cm] đường những [D7] sợi tóc [G] rơi

Những con [Em] đường mãi mãi chả ai [Am] thôi
Quên nhắc [C] đến bởi [Em] chính hồn em [D7] đó
Này tháng [G] chín, nghe [C] không lời nói [Em] nhỏ
[Am]Hoàng hôn [D7] em, tôi gửi một que [G] diêm...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận