- - -
thế bấm
1. Tôi đã [G] buồn như nỗi ngóng [D7] trông
Tháng [Am] hai, trở ại những con [G] đường
Thấy [Bm] tôi trên [Em] những cành câu [Am] cũ
Và những [D7] ngôi nhà đã bỏ [G] không

2. Tôi đã [G] buồn như một ngọn [D] cây
Tháng [Am] hai cành nhớ lá sương [G] đầy
Tháng [Bm] hai, thôi [Em] đã không tay [Am] vẫy
Và tiếng rơi [D7] buồn rơi đều phương [G] tây

ĐK: [Bb] Tôi đã [Eb] buồn như một giấc [Gm] trưa
Hồn đi hồn [Cm] đi trăng xứ vẫn [Gm] mưa về
Tháng [Cm] hai, lệ chảy trong [Eb] yên ắng
Và dáng ai [D7] ngồi như chết [Gm] khô

[Bb] Tôi đã [Eb] buồn như một quán [Gm] không
Chiều lên chiều [Cm] lên lênh láng một [Gm] dây đàn
Tháng [Cm] hai, bụi phủ từng [Eb] vai ghế
Tôi với bàn [D7] chia nỗi ngổn [Gm] ngang

* [Bb] Tôi đã [Eb] buồn ôi tôi đã [D7] buồn
hơn chiếc bóng [G] tôi
Mai [Em] kia mai [D7] kia tôi sẽ bỏ xa [G] đời
Tuổi, [Am] tên, thôi cũng đi về [D7] đất
Riêng ở nơi này ôi vẫn tháng [G] hai
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận