- - -
thế bấm
Quê hương[Em] tôi gió chiều về trong nắng vàng
Ven bờ sông ai chờ mong bao hình [G] bóng
Ôi mênh mông cánh đồng làng trong nắng [B] tàn
Bao người đang lo cày [B7] cấy mong ngày [Em] mai
Đồng [G] lúa thơm ngát hương [Em] nồng
Chiều [G] xuống thương nhớ xa [B] xôi
Ngày dần [Em] trôi... [Am] gió về dưới [G] mây
Ai vẫn mong [C] chờ ngày người [B] về nối lời [Em] thề
Người [G] ơi…

Quê hương [Em] tôi khói chiều tràn lan góc trời
Sương chiều rơi, con đò trôi, đêm dần [G] tối
Ôi mênh mang gió ngàn về rung lá [B] vàng
Tang tình tang ai hò dưới ánh chiều [Em] tan.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận