- - -
thế bấm
[Em] Tháng sáu, [B7] mưa, mưa
Giá trời đừng [Am] mưa, và anh đừng [Em] nhớ
Trời không [B7] mưa và anh không [C] nhớ
[D] Anh còn biết làm [G] gì

[E7] Em như hạt mưa trên phố [Am] xưa
Nuôi kỷ [B7] niệm bám hoài trí [Em] nhớ
Kỷ niệm như [B7] rêu, anh [C] níu vào chợt [Am] ngã
Tình xưa giờ quá [B7] xa

Hoa [Em] cúc vườn nhà [C] ai thả từng [D] chùm
Cho [B7] anh thương áo em [Em] vàng
[E7] Tháng sáu trời [Am] buồn
Tháng sáu riêng [B7] anh
Bầy chim sẻ hiên nhà bay [C] mất
Như [B7] em, như [Em] em
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận