- - -
thế bấm
Vẫn biết ta giờ không trẻ [Em] nữa
Sao thương [Am] ai ở mãi cung [B7] hằng
Lời nguyện [Em] cũ trên đầu như nguyệt [Am] quế
Đâu chịu [B7] nhoà khi tới giữa mùa [Em] trăng.

[Em] Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh [Am] phúc
Tôi đã quên [B7] mình chỉ để nghĩ về [C] em
Người đàn [Am] bà giấu đêm vào trong [Em] tóc
Còn điều [Am] chi em mải [B7] miết đi [Em] tìm.

Tôi đã [Am] đến cùng em và tôi biết
Em cũng [G] là như [B7] mọi người [Em] thôi
Nhưng chưa [Am] hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh [B7] tôi trọn một kiếp [Em] người.

Ngay cả [Am] nếu âm thầm em hoá đá
Bầu trời lặng [D] yên cũng đã vỡ [B7] rơi
Mênh mông quá khoảng trống này ai [C] lấp
Khi thanh [B7] âm cũng bất lực như [Em] lời.

* Sẽ chỉ còn quầng thu thuở [Am] ấy
Nỗi cô [D] đơn vằng vặc giữa [G] trời
Người đàn [B7] bà giấu đêm vào trong [Am] tóc
Em tìm [B7] gì khi thất vọng về [Em] tôi.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận