- - -
thế bấm
[G]Có tiếng ai đi [Bm]qua phố thị
[G]Có tiếng mưa rơi [Bm]rơi trên mái
[G]Gió trôi xa, mây [Bm]bay quá vội
[G]Bước bên nhau mùa [Bm]thu năm ấy

Ca fe [G]đắng, chiều hoang [Bm]vắng
Người chợt [G]đến, chợt [Bm]đi

[A]Lang thang lê bước, [Em]lẻ loi phố vắng
[G]Hoàng hôn năm xưa giờ khuất [E]xa

[D]Nhắm mắt, thấy [A]ai trở về
Hình bóng [Bm]ấy trong màn đêm giăng kín [Bb]lối sương dày thêm
[D]Xuôi tay, qua [A]đi tháng năm
[Bm]Một nốt cuối ngân thật lâu
[Bb]rồi tan biến đi về đâu, về [G]đâu?

[G]Những giấc mơ đã [Bm]phai úa màu
[G]Gió khẽ đưa trôi [Bm]theo năm tháng
[G]Khuất nơi xa mây [Bm]tàn nắng đổ
[G]Khói sương giăng hình [Bm]bóng ấy

[G]Đồi thông vắng, chiều nhạt [Bm]nắng
Bàn [G]chân mỏi thời [Bm]gian

[A]Lang thang lê bước, [Em]lẻ loi phố vắng
[G]Hoàng hôn năm xưa giờ khuất [E]xa

[D]Nhắm mắt, thấy [A]ai trở về
Hình bóng [Bm]ấy trong màn đêm giăng kín [Bb]lối sương dày thêm
[D]Xuôi tay, qua [A]đi tháng năm
[Bm]Một nốt cuối ngân thật lâu
[Bb]rồi tan biến đi về đâu, về [G]đâu?

[D]Xuôi tay, qua [A]đi tháng năm
[Bm]Một nốt cuối ngân thật lâu
[Bb]rồi tan biến...

[D]Nhắm mắt, thấy [A]ai trở về
Hình bóng [Bm]ấy trong màn đêm giăng kín [Bb]lối sương dày thêm
[D]Xuôi tay, qua [A]đi tháng năm
[Bm]Một nốt cuối ngân thật lâu
[Bb]rồi tan biến đi về đâu, về [G]đâu?
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận