- - -
thế bấm
1. [Dm] Tôi, [Am] trong những [Dm] giấc mơ
Lang thang hun hút cuối những con [C] đường chiều vắng [Dm] người đưa
[Dm] Tôi, [Am] trong những [Dm] giấc mơ
Dòng người ủ [Gm] ê chia nhau nỗi [C] buồn ngày cuối [Dm] đời trôi

[Dm] Tôi, [Am] trong những [Dm] giấc mơ
Trên cây những chiếc lá cứ rụng [C] dần từng chiếc [Dm] còn xanh
[Dm] Tôi, [Am] cuối những [Dm] giấc mơ
Giật mình lặng [Gm] nghe đôi chim rít [C] gọi kìa giấc [Dm] ngàn thu

ĐK: Suốt [Dm] đêm, tôi thả hương [Bb] suốt đêm
Tôi thả trôi [Dm] trong tôi bóng tối,
nhức nhối trong tôi lang thang như [Bb] cơn gió heo hút
[Dm] Suốt đêm, gió dìu hương [Bb] suốt đêm
Tôi đợi vầng [Dm] trăng đêm ba mươi
cố với sao khuya gần lại trong đêm [Bb] hoang
Vắng những giấc [Dm] mơ trắng những giấc [Bb] mơ
Giấc ngủ [Dm] không mơ

2. [Dm] Tôi, [Am] trong những [Dm] giấc mơ
Lang thang trên phố giữa nắng trưa [C] nhuộm màu lá [Dm] vàng xưa
[Dm] Tôi, [Am] sau những [Dm] giấc mơ
Là ngày dài em [Gm] sang chia nỗi [C] buồn từng ám [Dm] ảnh tôi

[Dm] Tôi, [Am] trong những [Dm] giấc mơ
Nghe đây quanh tiếng đất nứt ra [C] thì thầm nói [Dm] về tôi
[Dm] Tôi, [Am] dưới cõi [Dm] hoang vu
Giật mình nhìn [Gm] lên đôi chim rũ [C] mình lìa những [Dm] cành trơ
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận