- - -
thế bấm
Ngày [Am]xưa chưa quen nhau hỏi [Em]thăm đôi ba câu
Mắt [G]môi chưa hôn sâu biết [Am]tên cho gần gũi
Rồi [Am]sau khi quen nhau nỗi [Em]vui không bao lâu
Gọi [F]tên cớ [G]sao âu [C]sầu
Thì [F]ra khi xa mới [G]thương [Em]bên nhau hoá [Am]thường.

Rồi [Am]sau khi chia tay lối [Em]xưa đi hôm nay
Đã [G]thôi không ai đưa trú [Am]mưa không còn nữa
Rồi [Am]sau khi chia tay lướt [Em]ngang qua cơn say
Nhìn [F]nhau biết [G]thưa câu [C]gì
Vì [F]em trông đã khác [G]xưa [Em]môi chưa mím [Am]cười.

Bao ngày em [F]có hạnh phúc bên người mới [G]không
Còn anh cũng [Em]vui với áo hoa vương tình [Am]em
Có chăng lời nói [Dm]dối đừng khiến ta phải tổn [G]thương
Khi ta cố [E7]quên.

Bây giờ anh [F]biết tình chẳng bao giờ thấy [G]đâu
Chẳng ai hiểu [Em]anh yêu anh hơn em ngày [Am]xưa
Chẳng yêu nhiều tha [F]thiết thì phải đau nhiều lúc Em]xa
Ta sinh ra chẳng [Am]hờn.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận