- - -
thế bấm
K [C#]hi cô đơn [G#]v ây [Bbm]quanh m [F#]àn đêm
Dưới ánh đ [C#]èn có em [D#m]hiểu thấu tim [Fm]anh
K [C#]hiến nỗi buồn tìm nơi để sớt chia
[G#]Mỗi phút từng [F#]giây [D#]... [G#]có em.
[C#]Anh không [Fm]th ể quên [Bbm]gương m [G#]ặt em
Á [F#]nh mắt đôi [C#]m ôi em [D#]nhìn anh [G#]...mỗi anh
[C#]Nơi đây từng [G#]th uộc về [Bbm]của chúng ta
K [C#]hông muốn [F#]rờ i [G#]xa
ĐK:
Kh [C#]ông thể thiếu vắng [G#]e m
Không thể thiếu vắng [Bbm]em
Đã nói sẽ [F#]thuộc về [G#]nh au mãi [C#]không x a nhau
Không thể thi [F#]ếu [G#]vắng em
Từng ngày [F#]qua có mỗi [Bbm]e m
Đ [G#]ã quan [F#]tâm anh
[G#]Bên [C#]a [F#]nh, [G#]yêu anh, [Bbm]mỗi [F#]em…… [G#]……….. bên anh
Nguyện c [C#]ầu mình sẽ mãi nguyện cầu mãi [Bbm]bên nhau
Nguyện [D#m]cầu sớt chia bao [G#]buồ n vui.
N [C#]ơi xa [G#]xăm với những [Bbm]bà [F#]n tay
Dưới ánh đèn c [C#]ó em [D#m]cò n mãi [G#m]bên a nh
Kh [C#]iến nỗi buồn [G#]t ìm [Bbm]nơi đ ể [C#]sớt chi a mỗi [F#]phút [G#]từn g giây c ó em.
Anh không thể quên gương mặt em
Ánh mắt đôi môi em nhìn anh mỗi anh
Nơi đây từng thuộc về của chúng ta
Không muốn rời xa
Rời xa [D#m]em..
ĐK: 2 lần
A [F#]nh luôn cần [D#m]e m !
Anh... [D#m]Không thể thiếu vắng [Bb]em
Không thể [G]thiếu vắng e [Cm]m
Đã nói [G#]sẽ thuộc về [Bb]nha u mãi không [Gm]xa nhau
Không thể thiếu vắng [Bbm]em
Từng ngày [Bb]qua có [G]m [Cm]ỗi em
Đã quan [Bbm]tâm [D#]...a nh...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận