- - -
thế bấm
1. Mối tình lìa [Em] tan, câu giàu [A] sang quên kẻ cơ [Em] hàn
Chữ nghèo còn [Am] mang, nên người xưa đã bước sang [B7] ngang
Thương nhau cớ [D] sao, cho tình ta dang dở duyên [B7] đầu
Lời thương hôm [D] nào, sao bây [B7] giờ nỡ đành phụ [Em] nhau.

2. Mới ngày nào [Em] đây, mình hẹn [A] nhau đến câu bạc [Em] đầu
Mới ngày nào [Am] đây, nơi hẹn thề ngàn năm khó [B7] phai
Giờ sao đổi [D] thay, quên tình xưa, quên cả hẹn [B7] thề
Người vui bên [D] chồng, anh bên [B7] này nuốt lệ buồn [Em] trông.

ĐK:
Không đánh mà [Em] đau, không đánh mà đau
Không đánh mà đau, khi người [A] xưa đã bỏ ta [Em] rồi
Không đánh mà [Am] đau, bởi người xưa giờ xa mất [Bm] nhau
Ai xui khiến [D] chi, tình chẳng ra [Em] gì
Vì đôi tay [B7] trắng thân anh nghèo như mực mồng [Em] tơi.

3. Nuốt lệ buồn [Em] đau, khi tình [A] xưa đã lỡ nhịp [Em] cầu
Nuốt lệ buồn [Am] đau, khi tình ta đã xa mất [B7] nhau
Người ta đón [D] dâu, riêng mình tui thui thủi âu [B7] rầu
Nhìn em qua [D] cầu, anh nghe [B7] lòng trĩu nặng buồn [Em] đau.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận