- - -
thế bấm
Chiều [G] nay tan học về
Tôi [Am] lạng xe trên đường
gặp [C] cô bé chung xóm
Bâng [D] khuâng trước cổng trường

Dừng [G] xe, tôi mời khẽ
Lên [Am] ngồi, anh chở nghen
Bé [D] đong đưa bím tóc
Lắc đầu hông dám [G] đâu

[G] Cô bé thật là [C] kiêu
[Am] Không cho anh chở về
Đi bộ hoài mỏi [D] lắm
Kẻo [G] mòn đôi guốc [Em] nhỏ [B7]

[G] Cô bé trả lời [C] tôi
[Am] Em thích đi một mình
Em sợ mẹ trông [D] thấy
Thiệt mà, không dám [G] đâu.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận