- - -
thế bấm
Tone gốc Dm
[Em]Hẹn thề làm chi nhưng rồi có [Bm]nhớ được gì..?
[C]Yêu nhau đến [D]đâu cũng phải rời [G]xa [B7]
[Em]Mệt nhoài tìm nhau nhưng sao ai [Bm]nỡ lòng bước đi
Theo một [C]người.. bỏ phía [D]sau lưng một [Em]người.

ĐK :
[Em]Yêu nhau không đắn đo
Rời [D]xa nhau chẳng luyến lưu
Tình [C]yêu..vỡ [D]tan khi lòng ai [G]trót mang dối [B7]gian.
[Em]Khi yêu chẳng nghĩ suy
Giờ [D]quay lưng..biết trách ai
Thì [C]xem như..chúng [D]ta không còn nợ [Em]nhau.

[Em]Hẹn thề làm chi nhưng rồi có [Bm]nhớ được gì..?
[C]Yêu nhau đến [D]đâu cũng phải rời [G]xa [B7]
[Em]Mệt nhoài tìm nhau nhưng sao ai [Bm]nỡ lòng bước đi
Theo một [C]người.. bỏ phía [D]sau lưng một [Em]người.

[Em]Người thật lòng sao phải ôm đau [Bm]đớn một mình
[C]Còn kẻ dối [D]gian sao vẫn hạnh [G]phúc [B7]
[Em]Thật lòng làm chi rồi nay đau [Bm]đớn
Chẳng có ai bên cạnh [C]ta..chỉ mỗi [D]ta vỗ về [Em]thôi.

ĐK :
[Em]Yêu nhau không đắn đo
Rời [D]xa nhau chẳng luyến lưu
Tình [C]yêu..vỡ [D]tan khi lòng ai [G]trót mang dối [B7]gian.
[Em]Khi yêu chẳng nghĩ suy
Giờ [D]quay lưng..biết trách ai
Thì [C]xem như..chúng [D]ta không còn nợ [Em]nhau.

[Em]Người thật lòng sao phải ôm đau [Bm]đớn một mình
[C]Còn kẻ dối [D]gian sao vẫn hạnh [G]phúc [B7]
[Em]Thật lòng làm chi rồi nay đau [Bm]đớn
Chẳng có ai bên cạnh [C]ta..chỉ mỗi [D]ta vỗ về [Em]thôi.

" [C]Mạnh mẽ đến [D]đâu cũng vẫn [Em]đau "
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận