- - -
thế bấm
1. Không có [Dm] anh em biết vui cùng [Gm] ai
Không có [C] anh em biết mong chờ [F] ai [A7]
Thôi đón [Dm] đưa mình em trên phố [Gm] vắng
Hắt [C] hiu bóng trăng [F] gầy đêm [A7] dài buồn chờ [Dm] trông.

Không có [Dm] anh ai ru lời ngọt [Gm] ngào
Mắt xanh [C] sao mỏi [A7] mòn trắng đêm [Bb] thâu
Tóc mây [A7] thu buông [Dm] bờ vai căng [C] gió
Không có [A7] anh tháng ngày bỗng phôi [Dm] phai.

2. Xuân đã [Dm] qua xuân có mong chờ [Gm] ai
Tóc đã [C] phai hương ngát không còn [F] bay [A7]
Không có [Dm] anh mùa xuân không cánh [Gm] bướm
Héo [C] hon đoá hoa [F] tàn như [A7] tình em vỡ [Dm] tan.

Không có [Dm] anh em mang hồn biển [Gm] cả
Sóng lao [C] xao trong [A7] lòng mãi âm [Bb] vang
Lẫn trong [A7] đêm nhớ [Dm] bờ con sóng [Gm] vỗ
Không có [A7] anh em về giữa hư [Dm] không.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận