- - -
thế bấm
[Am] Từng dòng lệ vì em tuôn rơi
Từng dòng lệ cạn khô mất [Dm] rồi
Giờ cuộc tình mình phải chia [E7] đôi
Anh biết làm gì khác [Am] hơn.

Dù rằng lòng này vẫn yêu em
Dù rằng lòng này chỉ có [Dm] em
Tại một người mình phải chia [E7] tay
Phải cố quên em cho [Am] dù.

Trái tim anh không thể [E7] nào thiếu [Am] em
[F] Nhìn thấy [G] em, cùng ai đùa [F] vui,
Cùng ai đùa [Dm] vui lòng anh rạn [E7] vỡ
Bởi vì [Dm] em đã không cần [E7] anh.

ĐK:
Là em [Am] đó, tại em đó, vì em đó
Cùng ai kia sống vui bên [Dm] nhau
Là em đó, tại em đó
Giờ em [E7] muốn quay về bên [Am] anh.

Dù rằng anh, còn yêu em
Làm sao anh chấp nhận hỡi [Dm] em
Dù rằng anh, còn yêu em
Nhưng không [E7] thể không chuyện [Am] gì.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận