- - -
thế bấm
[Am] Mưa rơi mưa rơi từng [F] hạt long lanh
[Am] Mưa rơi trong tôi với [G] bao nỗi sầu đau
[Am] Đêm nay không em hoang [F] lạnh buốt giá
[Am] Đêm nay mưa rơi nhớ thương ai.

Từ em xa [C] vắng, trách hờn [G] ai
Tình vội [D] quên hỡi người [Am] ơi
Đời anh hoang [C] vắng, biết tìm bóng [G] ai
Đừng vội [D] đi hỡi người [Am] ơi.

[Am] Hãy sống quên đi người hãy sống quên đi tình
[G] Xoá, xoá đi hỡi một bóng hình [Am] ai trong anh

[Am] Hãy sống quên đi người hãy sống quên đi tình
[G] Xoá, xoá đi hỡi mối tình đầu [Am] anh yêu em
[G] Xoá, xoá đi hỡi một bóng hình [Am] ai trong anh.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận