- - -
thế bấm
1. Khoẻ vì [G] nước kiến thiết quốc gia
Đoàn thanh [Em] niên ta [D] góp tài [G] ba
Tạo nguồn [Bm] dân sinh [Em] mới hùng mạnh trong năm [C] giới
Hợp [A] lực xây hưng thịnh chung nước [D] Nam.

2. Khoẻ vì [G] nước chí khí cương kiên
Giống Lạc [C] Hồng uy [D] hùng vô [G] biên
Trong khốn [Em] nguy can trường sống thác [D] ta coi thường
Việt Nam thanh [C] niên anh dũng muôn [G] năm.

ĐK:
[G] Thanh niên ơi, hồn thiêng núi [Em] sông đợi chờ
[Am] Nơi tay ta toàn dân ngóng [D] trông từng giờ
[G] Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng
[Am] Trai đất Việt phải nêu đèn [Em] sáng thế giới soi [G] chung.

[G] Dân sinh yếu nhược lôi ta đến đường [Bm] vong [Em] quốc
[C] Dân sinh dũng cường đưa ta tới [G] đài vinh quốc
[Am] Mau gây lấy phong trào khoẻ khắp nơi [Bm] xa gần
[Em] Cho dân trí quật [D] cường và [G] hưng [Am] phấn
[C] Nghìn đời [D] không mờ ánh Duy [G] Tân.

Sheet Ảnh 'Khỏe vì nước'

Khỏe vì nước sheet(bản nhạc) Khỏe vì nước sheet(bản nhạc) Khỏe vì nước sheet(bản nhạc) Khỏe vì nước sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận