- - -
thế bấm
1. Thà tan [Em] vỡ còn hơn gắng bên nhau [Bm] không bền
Em sẽ [C] đến vào đúng lúc anh cần [G] em
Tình yêu [Em] đó chẳng được mãi như em [Bm] mong đợi
Anh yêu [C] hỡi, em chỉ biết anh mà [G] thôi
[Am] Mong anh mau tới, [Bm] đón lấy tâm hồn
[C] Hỡi anh, em còn mong chi [D] hơn.

ĐK:
Bật khóc trong đêm [G] thâu hỡi người,
Nguyện cùng anh [Am] suốt đời
Non cao sao ngăn [C] lối cuộc đời [D]
Đường tình em với [G] người. [D]

Bật khóc trong đêm [G] thâu hỡi người
Đừng vội đi [Am] hỡi người
Đêm nay em vẫn [C] biết rằng [D]
Lòng chẳng nguôi nhớ [G] anh. [D]

2. Em vẫn [Em] thấy lửa tình cháy trong tim [Bm] anh nhiều
Thật vô [C] nghĩa một khi sống không được [G] yêu
Tuởng hồn [Em] đã bị thiêu cháy trong đam [Bm] mê này
Anh đâu [C] thấy nỗi nhớ anh đậm [G] sâu
[Am] Mong anh mau tới, [Bm] đón lấy tâm hồn
[C] Hỡi anh, em còn mong chi [D] hơn.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận