- - -
thế bấm
Biết nói gì [D7] đây biết nói [Gm] gì đây [Cm]
Trời cao nỡ [F] sinh làm kiếp con [Bb] người [Gm]
Sao không làm áng mây [Cm] trôi
Sao không làm gió lên [Eb] khơi
Để rồi khổ [Am] sầu muôn kiếp người [D7] ơi

Tha thiết gì [D7] đây tha thiết [Gm] gì đây [Cm]
Lệ xưa chẳng [F] vơi lệ khác tuôn [Bb] đầy [Gm]
Thương cho một kiếp truân [Cm] chuyên
Yêu ai rồi cũng vô [Eb] duyên
Để rồi rã [D7] rời cánh hoa giữa [Gm] trời [Cm][Gm]

Người [Eb] ơi, đêm đêm ta khấn [Bb] nguyện
Chuyện tình yêu sẽ không lỡ [Gm] làng
Nhưng [C] sao ai nỡ chia phôi
Chuyện tình yêu theo mây [D7] trôi
Để lòng mình tê [F] tái
Khi duyên tình mình ngang [D7] trái
Yêu là khổ ai [F] ơi xin chấp [D7] nhận đời mình [Gm] lẻ loi [Cm][Gm]

Tình đến rồi [D7] đi tiếp nối [Gm] làm chi [Cm]
Đời đâu dám [F] mơ mộng ước cao [Bb] vời [Gm]
Yêu nhau rồi cũng xa [Cm] nhau
Yêu chi để chỉ thêm [Eb] đau
Hận đời vô [D7] tình xót xa riêng [Gm] mình [Cm][Gm]

Yêu nhau rồi cũng xa [Cm] nhau
Yêu chi để chỉ thêm [Eb] đau
Hận đời vô [D7] tình tình ơi hỡi [Gm] tình!
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận