- - -
thế bấm
[Am]Đường dài [Dm]tương lai [E7]quê hương đang gọi [Am]mời.
[Am]Tuổi trẻ hôm [Dm]nay chung tay xây ngày [C]mới.
[Am]Dù lên [F]rừng, hay xuống [Am]biển.
[Am]Vượt bão [F]giông, vượt gian [Am]khổ.
Tuổi trẻ kề [G]vai vững vàng chân bước bạn [Am]ơi.
"Đừng hỏi tổ [C]quốc đã làm gì cho [Dm]ta,
Mà cần [G]hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm [Am]nay.
Đừng hỏi tổ [C]quốc đã làm gì cho [Dm]ta,
Mà cần [G]hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm [Am]nay
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận